School of Textile and Material Engineering

Cui Yongzhu


Dong Yuanyuan


Feng Na


Gao Wenyuan


Gong Yumei


Guo Jing


Hao Hongshun


Jiang Shuwen


Li Hong


Lin Hai


Liu Guishan


Liu Guojun


Liu Jingxiao


Liu Yuanfa


Lv Lihua


Qian Yongfang


Qu Minjie


Shi Fei


Tuo Xiaohang


Wang Qiuhong


Wang Shuwei


Wang Xinhong


Wang Yan


Wang Zhichao


Wang Zhiqiang


WangXiao


WangYing


Wei Chunyan


Wei Ju


Xia Ying


Xiong Xiaoqing


Yan Shuang


Yang Haixia


YanJun


Yu Yue


Zhang Hong


Zhang Jingjing


Zhang Yongjie


Zhao Hongjuan


Zhao Jian


Zhao Miao


Zhao Yuping


Zheng Laijiu